Avis legal

 

 

 

Els textos, i la resta de continguts inclosos en aquesta Web són propietat exclusiva de J Companys Lopez - E Pujol Dolcet, C.B. (a partir d’ara Tallers Companys CB) amb NIF E25201906 i domicili Av. Catalunya 160 - 25180 Alcarràs; amb el contracte de constitució registrat per la Generalitat de Catalunya, delegació de Lleida nº 20060000854728.

 

Recordem que vostè té el dret d'oposició, accés, rectificació, consulta i cancel·lació de les seves dades personals, pel que podrà exercir tals drets dirigint-se al nostre e-mail: info@tallerscompanys.com

 

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de tenir el consentiment per escrit de Tallers Companys, C.B., excepte quan s'indiqui el contrari.

 

Aquesta web pot contenir enllaços a pàgines exteriors, de les quals Tallers Companys, C.B., no es fa responsable ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests enllaços, per tal motiu, l'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers i obligant-se l'usuari a mentenir indemne a Tallers Companys CB de qualsevol reclamació derivada de tals fets.

 

Tallers Companys CB no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaços a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu us i de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per incompliment de la legislació vigent.

 

L'usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són

suficients per a l'exclusió de errors en aquestes, i per tant, les acepta integra i expressament, ja que és plenament conscient que la navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

 

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Lleida.

 

Tallers Companys, C.B. es reserva el dret a modificar unilateralment la presentació i configuració de la pròpia web, així

com els corresponents serveis i les condicions necessàries per al seu ús. També pot modificar sense previ avís les especificacions tècniques, equipament i fotografies dels productes, així com qualsevol altra informació aquí exposada.